S.E.O.S.P

Potrivit Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016, Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.) în etapa de evaluare complexă a copilului cu CES, are următoarele atribuții:

  • să verifice îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru orientarea școlară și profesională;
  • să verifice la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
  • să verifice în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
  • să programeze o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea evaluării psihoeducaționale;
  • să orienteze părinții/reprezentantul legal la I.S.J. Bihor în situația în care aceștia doresc să viziteze unitatea de învățământ propusă;
  • să aplice criteriile de orientare școlară și profesională, prevăzute de lege; să intervieveze părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate;
  • să consilieze părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
  • să țină evidența dosarelor care au stat la baza orientării școlare și profesionale;
  • să înainteze Comisiei de Orientare Școlară și Profesională dosarul copilului completat, la care adaugă fișa de evaluare psihoeducațională și raportul sintetic de evaluare, precum și proiectul planului de servicii individualizat, la reorientare și dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adaugă raportul sintetic de evaluare.

Preluare dosare CES:

Miercuri și joi între orele 08:00 – 16:00.