CJRAE BH

Reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/ elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. CJRAE oferă servicii specializate de mediere şcolară, servicii de sprijin educațional şi terapii specifice pentru copiii din grupuri dezavantajate, consiliere psihopedagogică, orientare şcolară şi profesională, informare şi formare continuă.

CJRAE BH coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel judeţean activitatea:

  • Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) Bihor;
  • Centrului Logopedic Interşcolar (CLI) Bihor;
  • Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOSP) Bihor;
  • Medierea școlară.

CJRAE BH colaborează cu centrele şcolare de educaţie incluzivă (CSEI) în vederea asigurarii serviciilor educaţionale specializate.

Program audiență director:

Luni între orele 10:00-12:00.