C.J.A.P

Domeniul de activitate este consilierea și asistența psihopedagogică, în scopul adaptării optime a elevilor la mediul şcolar, adaptării şcolii la nevoile elevilor și optimizării stilului de viață personal și profesional al acestora.

Scopul fundamental al consilierii educaționale este funcționarea psihosocială optimă a persoanei/grupului. Acest scop poate fi atins prin urmărirea realizării obiectivelor procesului de consiliere:

  • Autocunoașterea și dezvoltarea personală;
  • Comunicare și abilități sociale;
  • Managementul informațiilor și al învățării;
  • Promovarea unui stil de viață sănătos din punct de vedere biologic, psihologic și social;
  • Prevenirea și combaterea factorilor și a comportamentelor de risc/dezadaptative;
  • Consilierea în situații de criză;
  • Orientarea școlară și profesională.