Ministerul Educației și Cercetării  organizează selecția pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni (1 expert/județ), conform anunțului nr. 82/122607/18.11.2019, pentru posturile vacante din echipa organizației partenere MEC în proiect - în afara organigramei organizației, în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS2014+: 122607.

Mai multe detalii referitoare la  

-  anunț etapa a II-a de selecție (adresat profesorilor consilieri școlari),

- anexele la anunț (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale),

 găsiți la adresa www.edu.roaici și pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro/.

Anunturi

Program pilot InnoSchool
invitație deschisă pentru participare la etapa de pilotare a sistemului de învățare InnoSchool
mai multe informatii >>


Selecție experți POCU - mediator și consilier școlar
Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - POCU/375/4/22/122607
mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>