INVITAȚIE LA EVENIMENTUL DE LANSARE

A PROIECTULUI

 

Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale la elevii de liceu prin inițierea unui nou sistem de învățare

 

InnoSchool, DTP2-021-1.2, proiect cofinanțat prin Programul Transnațional Dunărea

 

Oradea, Romania

 30. 10. 2018

 

Centrul European pentru Integrare Socioprofesională ACTA, organizație parteneră în cadrul proiectului,  invită toate instituțiile de învățămînt de nivel liceal, manageri de școli și profesori, instituții publice din domeniul educației, organizații non-profit, antreprenori sociali, organizații care au derulat proiecte inovatoare și inițiative în acest domeniu precum și mass-media, la evenimentul de lansare a proiectului InnoSchool.

Care este scopul proiectului InnoSchool?

InnoSchool abordează nevoia de schimbare la nivelul sistemului pentru a sprijini dezvoltarea culturii antreprenoriale, stimularea inovării sociale și motivarea tinerilor în luarea viitoarelor decizii privind cariera.

InnoSchool propune liceenilor un sistem inovativ de învățare centrat pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale printr-o ingenioasă sinergie între practici și metode tradiționale de predare și activități digitale, socializare online și competiții interșcolare. Această nouă inițiativă pedagogică va fi rezultatul unui proces participativ de elaborare a unui sistem inovativ de învățare, prin valorificarea expertizei celor 11 parteneri ai proiectului, dar și prin ateliere de lucru, consultări publice și acțiuni comune cu factori de decizie, pe tot parcursul implementării proiectului.

O atenție deosebită va fi acordată pilotării acestui sistem inovativ de învățare în 9 țări din Uniunea Europeană, 10 școli/țară, la final atingându-se un grup țintă de peste 1800 elevi de nivel liceal. Cele 9 Planuri de Acțiune privind curriculumul din țările participante la pilotare reprezintă pilonii InnoSchool pentru sustenabilitatea și transferabilitatea sa.

Liderul de proiect, DEX Innovation Centre din Liberec, Cehia, este o organizație non-guvernamentală care are ca domeniu major de activitate cercetarea și inovarea.

La nivelul țării noastre, proiectul este implementat de Centrul European ACTA -  organizație non-guvernamentală care promovează activități cu caracter social, educativ, de atitudine și implicare civică - în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (CJRAE BH).

Proiectul este cofinanțat din fondurile Uniunii Europene prin Programul transnațional Dunărea, Axa Prioritară 1 ,,Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării”, Obiectiv specific ,,Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri”.

Care este durata proiectului?

01.09.2018 – 31.08.2021

Data și locația evenimentului

Marți 30.10.2018

Centrul European ACTA, str. Spiru Haret nr.3-5, Oradea, Romania

 

PROGRAM

09:00  Înregistrarea participanților

09:30 Cuvânt de bun venit – Centrul European ACTA, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, reprezentanți ai Ministerului Educatiei Naționale

09:45 Prezentarea proiectului InnoSchool, scop, activități și rezultate planificate, oportunități pentru diferite grupuri țintă

10:15 Dezbatere tematică "Motivarea elevilor de nivel liceal și dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin inițierea unui nou sistem de învățare" cu reprezentanți ai autorităților locale, directori de școli, profesori și alte instituții din domeniul antreprenoriatului social

11:15  Conferință de presă cu reprezentanți din domeniul educațional și ai antreprenoriatului social, CJRAE Bihor, Centrul European ACTA

11:45 Prezentarea altor proiecte inovatoare similare în educație+ networking, bauturi răcoritoare și gustări

          MAI MULTE INFORMAȚII

Pagina web a proiectului InooSchool: http://www.interreg-danube.eu/innoschool

          DE CE SĂ PARTICIPAȚI?

  • Pentru a afla informații despre obiectivele InnoSchool, activitățile planificate și cum vă puteți implica;
  • Pentru a afla mai multe informații despre alte proiecte și inițiative inovatoare în domeniul sprijinirii spiritului antreprenorial și a utilizării inovației digitale în educație;
  • Pentru a întâlni instituții și persoane interesate din mai multe tipuri de organizații din domeniul educației și al antreprenoriatului social;
  • În timpul dezbaterilor, veți putea pune întrebări și discuta cu vorbitori interesați;
  • Pentru a vă face mai vizibile activitățile organizației dvs. și proiectele pe care le-ați derulat.

         CUM VĂ ÎNREGISTRAȚI PENTRU EVENIMENT?

Vă rugăm să completați formularul de înregistrare până în data de 29.10.2018, accesând acest link    https://goo.gl/forms/sC4pImOhzKZxK3Im2

 

CONTACT

Mihaela Popovici, telefon  0756037492

Simina Maria Miko, telefon  0771374814

 
 
 

Anunturi

Program pilot InnoSchool
invitație deschisă pentru participare la etapa de pilotare a sistemului de învățare InnoSchool
mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>