REPERE PRIVIND ORGANIZAREA EVALUĂRII NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 1.       Acte legislative:

Conform O.M.E.C. nr. 3277/17.02.2020 actualizat prin O.M.E.C. nr. 4244/12.05.2020

OUG  nr. 70/14.05.2020

Ordin comun emis de MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII   Nr. 4.267 din 18 mai 2020   și MINISTERUL SANATATII  Nr. 841 din 19 mai 2020

 2.       Cui se adresează evaluarea nivelului de dezvoltare?

  • Copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2020  - 31.12.2020 și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate,
  • Copiilor care împlinesc 6 ani începând din 01.01.2021 și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate – cu aplicarea PO. 01.09 disponibilă aici.

 3.       Perioada de evaluare:

26.05.2020 – 30.06.2020

 Începând cu 01.07.2020, în conformitate cu art. 33 alin. 4 din O.M.E.C. nr. 4244/12.05.2020 doar la sediul CJRAE BH din Oradea se vor realiza servicii de evaluare a dezvoltării copiilor, după un orar care va fi comunicat ulterior.

 4.       Cine realizează evaluarea?

Centrele de evaluare a nivelului de dezvoltare sunt publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor.

Programarea pentru evaluare se face doar telefonic la nr. 0734.643.634 – prof. consilier școlar Bendel Beata, în intervalul orar 09.00 – 17.00 de luni până vineri, începând cu 26.05.2020 până în 29.06.2020.

  5.       Orarul activităților de evaluare

De luni până vineri în intervalul 10.00 – 18.00, conform programărilor telefonice.

 6.       Etape

a. Părintele / tutorele / reprezentantul legal al copilului solicită programare telefonică pentru evaluare. Aici i se comunică data, ora și centrul de evaluare, adresa centrului la care este programat.

b. Părintele / tutorele / reprezentantul legal al copilului se prezintă la centrul de evaluare comunicat mai sus și depune cererea de evaluare a copilului. Această cerere poate fi transmisă anterior și pe email la adresa cjraebihor@gmail.com sau prin fax. 0359/190.996 sau pe poștă la adresa CJRAE BH, str. Ghe. Barițiu, nr. 9A, Oradea, cod poștal 410020. Cererea de evaluare este disponibilă pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor.

Lista centrelor de evaluare este disponibilă aici

Cererea pentru realizarea evaluării este disponibiliă aici. 

c. La nivelul centrelor de evaluare se vor respecta prevederile ORDINULUI COMUN  nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

 7.       Documente necesare pentru evaluare

-     O copie după certificatul de naștere al copilului;

-     Act de identitate al părintelui / tutorelui legal / reprezentantului legal al copilului;

-     NU se solicită adeverință medicală.

 

 

Director CJRAE Bihor,

Prof. consilier școlar Miko Simina Maria

 

PREŞEDINTELE COMISIEI JUDEŢENE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Prof. KERY HAJNAL

Anunturi

Dosare de orientare școlară și profesională
Conținutul dosarelor depuse de beneficiari la secretariatul COSP BH în vederea orientării școlare și profesionale
mai multe informatii >>


Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învătământul primar
centrele de evaluare, cerere părinte
mai multe informatii >>


Lista funcțiilor din CJRAE BH conform Legii nr. 153/2017

mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>