Conținutul dosarelor depuse de beneficiari la secretariatul COSP BH în vederea orientării școlare și profesionale:

 

a) cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (tipizat publicat);

b) copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;

c) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

d) copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;

e) ancheta socială (are model anexă publicat);

f) fișa medicala sintetică (tipizat publicat);

g) certificatul medical tip A5;

h) fisa de evaluare psihologica (tipizat publicat);

i) fisa psihopedagogică (tipizat publicat);

j) copie a foii matricole/ adeverința care atesta înscrierea copilului în unitatea de învățământ;            

k) certificat de încadrare în grad de handicap (dacă există);

l) copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesionala, la reorientare;

m) alte documente relevante (de ex. adeverință sau copie conform cu originalul din catalog care evidențiază notele obținute de elev la finalul semestrului întâi etc.).

Anunturi

Dosare de orientare școlară și profesională
Conținutul dosarelor depuse de beneficiari la secretariatul COSP BH în vederea orientării școlare și profesionale
mai multe informatii >>


Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învătământul primar
centrele de evaluare, cerere părinte
mai multe informatii >>


Lista funcțiilor din CJRAE BH conform Legii nr. 153/2017

mai multe informatii >>


InnoSchool, noua inițiativă educațională a CJRAE BH

mai multe informatii >>