Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor
Str. Gheorghe Barițiu, Nr. 9A, Camera 1
Tel. 0359462781
Fax. 0359190996
cjraebihor@gmail.com

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică
Str. Gheorghe Barițiu, Nr. 9A, Camera 3
Tel. 0359462782
Fax. 0359190996

Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională
Str. Gheorghe Barițiu, Nr. 9A, Camera 1
Tel./Fax 0359190996
Persoana de contact - Asistent social Birinyi Judit