Proiecte

Afis Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile Afis Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile

Nr.....564........../...04.07.2013 

ANUNT DE SELECTIE DE PARTENERI PENTRU UN PROIECT STRATEGIC POS DRU, DMI 1.3 (apel de proiecte 157)

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor (CJRAE Bh) anunta deschiderea unei proceduri de selectie de parteneri pentru incheierea unui Acord de parteneriat cu entitati publice sau de drept privat in vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”,  Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic  nr. 157 „Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică”.

Sunt asteptate propuneri de parteneriate care sa vizeze imbunatatirea competentelor profesionale pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar  prin participarea la programe de formare continua de calitate, care sa permita dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor din invatamantul preuniversitar, adaptate la cerintele societatii actuale, precum protectia mediului si incluziunea sociala.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt:

1 Realizarea unei analize privind situatia existenta si perspectivele educatiei privind dezvoltarea abilitatilor de viata a elevilor din invatamantul preuniversitar

2 Dezvoltarea materialului didactic necesar pentru formarea profesionala a cadrelor didactice in domeniul abilitatilor de viata contextualizate la dezvoltarea durabila

3 Livrarea de module de formare in domeniul abilitatilor de viata / dezvoltarii durabile catre cadre didactice din Romania (min. 1000)

4 Organizarea unei vizite de studiu intr-o tara din Uniunea Europeana in care domenii educationale precum dezvoltarea abilitatilor de viata sau dezvoltarea durabila fac parte din curriculumul scolar

5 Dezvoltarea si autorizarea de curricule la decizia scolii in domeniul abilitatilor de viata si dezvoltarii durabile

6 Testarea si revizuirea curriculelor si materialelor pedagogice aferente in scoli si licee din judetul Bihor

7 Dezvoltarea unei comunitatii de practica in domeniul abilitatilor de viata/dezvoltarii durabile

8 Dezvoltarea unor practici comune concrete in domeniul abilitatilor de viata in contextul dezvoltarii durabile prin parteneriate strategice scoli/licee – ONG-uri

9 Dezvoltarea unui ‘repertoriu impartasit’ pentru membrii CoP pentru a fi utilizat in practici comune ulterioare

Profilul partenerilor

Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:

Conditii generale de eligibilitate:

  • Organizaţii legal constituite care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi care demonstrează că au în obiectul de activitate al instituţiei şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri

 

Conditii specifice

  • Posibilitatea desfasurarii legale a activitatilor relevante pentru specificul Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”,  Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic  nr. 157 „Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică”, certificate de fisa partenerului, semnata si stampilata de reprezentantul legal;
  • Declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de Ghidul solicitantului conditii generale si Ghidul solicitantului conditii specifice

Cei interesati sa participe la selectie vor depune semnate si stampilate  Scrisoare de Intentie si Fisa Partenerului, prezentate in anexa anuntului (conform Ghidului solicitantului- Conditii generale) cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri POSDRU -DMI 1.3, Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 157” , la sediul CJRAE BH, STR. GHEORGHE BARITIU NR. 9A, Oradea, pe fax la numarul 0359190996, sau pe adresa morarsimina@yahoo.com pâna la data de 29.07.2013, ora 14.00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in ordinea primirii lor. Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului.

 

Director,

Simina-Maria Hint

 

 

Pentru a vizualiza FISA PARTENER și Modelul de SCRISOARE DE INTENȚIE, vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:

 

FISA PARTENER

 

SCRISOARE DE INTENTIE

                                  Nr.....603........../....05.08.2013

PROCES VERBAL DE SELECTIE A PARTENERILOR PENTRU PROIECTUL STRATEGIC POS DRU, DMI 1.3 (apel de proiecte 157)

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educationala Bihor (CJRAE Bh) a lansat in data de 4 iulie 2013 o procedura de selectie de parteneri pentru incheierea unui Acord de parteneriat cu entitati publice sau de drept privat in vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”,  Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic  nr. 157 „Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică”.

In urma anuntului de selectie publicat la data de 4 iulie 2013 pe site-ul www.cjraebihor.ro  au fost primite doua propuneri de parteneriat, dupa cum urmeaza:

1. Asociatia REPER21 (nr. 587 din data 23.07.2014, ora 09.00)

2. FDSC (nr. 595 din data 29.07.2013, ora 10.00)

Ambele oferte au fost primite pe email, la adresa morarsimina@yahoo.com pâna la data limita prevazuta in anuntul de selectie (29.07.2013, ora 14.00).

Comisia de selectie, compusa din director CJRAE Bihor prof. consilier școlar Hinț Simina-Maria, membru Consiliul de Administrație al CJRAE Bihor prof. consilier școlar Mincic Mihaela, responsabil proiecte profesor consilier școlar Mang Maria-Cristina, administrator financiar Baș Angela, constata urmatoarele:

Institutie

Conditii generale de eligibilitate

Conditii specifice

Asociatia REPER21

Indeplinite

ü  Capacitate buna de desfasurare a activitatilor propuse

ü  - Declaratie pe proprie raspundere

FDSC

Indeplinite

ü  Capacitate buna de desfasurare a activitatilor propuse

ü  Declaratie pe proprie raspundere

In consecinta, Comisia de selectie aproba cele doua propuneri de parteneriat pentru proiectul care se doreste a fi despus in cadrul DMI 157.

Partenerii vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate in fisa partenerului, pentru continuarea demersurilor de elaborare a proiectului.

 

Membrii Comisiei de selectie:

Director CJRAE Bihor prof. consilier școlar, Hinț Simina-Maria

Membru Consiliul de Administrație al CJRAE Bihor prof. consilier școlar,

 Mincic Mihaela

Responsabil proiecte profesor consilier școlar, Mang Maria-Cristina

Administrator financiar, Baș Angela