Anunt privind Programul de formare Facilitator pentru învățarea permanentă în şcoală?


Lansarea Centrului Partener de Invatare Permanenta Oradea

CÂND?
Marți, 29 octombrie 2013, între orele 09.00 – 14.00

UNDE?
La sediul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Bihor din municipiul Oradea, str. Ghe Barițiu nr. 9A, județul Bihor

CU CINE?
Evenimentul a reunit inspectori școlari, directori, consilieri şcolari, logopezi, cadre didactice, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și alți actori regionali și locali din județul Bihor, interesați de activitățile de educație permanentă adresate elevilor, organizate atât în școală, cât și în afara acesteia.

CE ANUME AM REALIZAT?
Un seminar în care au fost prezentate statutul, activităţile şi rolurile Centrului de Învăţare Permanentă din Oradea, precum şi direcţiile de promovare locale şi regionale a unei noi profesii didactice: Facilitatorul de învăţare permanentă în şcoală.

Printre altele....
Acest seminar a fost organizat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3./S/30074: „Facilitator pentru învăţarea permanentă în școală – o nouă profesie didactică pentru o școală care învaţă!”
Proiectul vizează dezvoltarea în perioada următoare a unui program național de specializare a inspectorilor și cadrelor didactice în domeniul dezvoltării de programe de învățare permanentă în școală, la nivel local și regional şi implementarea unor metodologii specifice de dezvoltare a programelor de educație permanentă în școală, în vederea îmbunătățirii ofertei de activități extrașcolare cu valențe în domeniul învățării permanente la nivelul învățământului preuniversitar.
Alte centre de învățare permanentă lansate în perioada martie – octombrie 2013, în cadrul aceluiași proiect, se găsesc la Suceava, Târgoviște, Pitești, Brașov.

Date de contact: Centrul Partener de Învăţare Permanentă Oradea Sediul: Str. Gheorghe Baritiu, nr 9A, Oradea Telefon: 0359 462782