Prezentare CJAP

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Bihor este o structură în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bihor ce oferă servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, care funcţionează în fiecare judeţ și este finanţat, coordonat, monitorizat şi evaluat de către CJRAE.

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Bihor organizează acţiuni de cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor, realizate individual şi colectiv, acţiuni cu părinţii şi cu cadrele didactice, prin consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare şi profesionale, orientării carierei elevilor, activităţi de consiliere individuală şi de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate şi evaluate periodic de către CJRAE Bihor.